Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie

Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír (eds.)

Předkládaná publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s širokou a z hlediska současné politiky klíčovou problematikou demokracie. Překládaná práce se na rozdíl od klasických knih zabývajících se danou problematikou snaží propojit teorii demokracie s praktičtěji orientovanými otázkami současné demokratické praxe. Proto se vedle kapitol věnovaných antickým kořenům demokracie, filosofickým východiskům klasické i současné liberální demokracie či vztahu demokracie k republikanismu objevují i kapitoly věnované současným demokratickým politickým systémům, problematice přechodů k demokracii po pádu autoritativních a totalitních režimů či politickému extremismu jako potenciálnímu ohrožení současných liberálních demokracií.

Tato publikace by měla sloužit v první řadě jako vysokoškolská učebnice, která komplexním a fundovaným způsobem uvádí studenty politologie, práva, sociologie, historie, mediálních studií i dalších humanitních a společenskovědních oborů do problematiky politického zřízení demokracie. Okruh čtenářů, pro které je tato kniha užitečná, ovšem výrazně přesahuje hranice čistě akademického prostředí. Současné české i evropské diskuse ohledně podoby a kvality moderní demokratické politiky přímo vybízejí k seznámení se základními východisky těchto diskusí. Kniha je proto cenná i pro osoby z praktické politiky, žurnalistiky či pro širší zainteresovanou veřejnost.

Rok vydání: 2007
ISBN 978-80-210-4249-0
Počet stran: 380
Vazba brožovaná
Formát 125 × 200 mm

Publikaci můžete zakoupit v Obchodním centru MU.

Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie


Politologický časopis

Přečtěte si aktuální číslo 3/2019, ve kterém najdete 4 články a 2 recenze! (Vol. 26, No. 3)

celý článek číst

Středoevropské politické studie

Aktuální číslo: Vol. 20, No. 1 (2018)

celý článek číst

Nejnovější publikace

Otto Eibl, Miloš Gregor a kolektiv: Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017 (CDK 2019).

celý článek číst

Studentská sekce

Studentská konference již 15. března 2018. Více info a registrace zde!

celý článek číst
Zavřít

Sídlo

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

Joštova 10
602 00 Brno
Česká republika

Tel./fax: +420 549 495 769
luciem (at) fss.muni.cz
http://www.iips.cz/

Fakturační adresa

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Mezinárodní politologický ústav

Joštova 10
602 00 Brno

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224