Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie

Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír (eds.)

Předkládaná publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s širokou a z hlediska současné politiky klíčovou problematikou demokracie. Překládaná práce se na rozdíl od klasických knih zabývajících se danou problematikou snaží propojit teorii demokracie s praktičtěji orientovanými otázkami současné demokratické praxe. Proto se vedle kapitol věnovaných antickým kořenům demokracie, filosofickým východiskům klasické i současné liberální demokracie či vztahu demokracie k republikanismu objevují i kapitoly věnované současným demokratickým politickým systémům, problematice přechodů k demokracii po pádu autoritativních a totalitních režimů či politickému extremismu jako potenciálnímu ohrožení současných liberálních demokracií.

Tato publikace by měla sloužit v první řadě jako vysokoškolská učebnice, která komplexním a fundovaným způsobem uvádí studenty politologie, práva, sociologie, historie, mediálních studií i dalších humanitních a společenskovědních oborů do problematiky politického zřízení demokracie. Okruh čtenářů, pro které je tato kniha užitečná, ovšem výrazně přesahuje hranice čistě akademického prostředí. Současné české i evropské diskuse ohledně podoby a kvality moderní demokratické politiky přímo vybízejí k seznámení se základními východisky těchto diskusí. Kniha je proto cenná i pro osoby z praktické politiky, žurnalistiky či pro širší zainteresovanou veřejnost.

Rok vydání: 2007
ISBN 978-80-210-4249-0
Počet stran: 380
Vazba brožovaná
Formát 125 × 200 mm

Publikaci můžete zakoupit v Obchodním centru MU.

Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie


Politologický časopis

Přečtěte si aktuální číslo 3/2023, ve kterém najdete 3 články a 2 recenze! (Vol. 30, No. 3)

celý článek číst

Středoevropské politické studie

Poslední číslo: Vol. 20, No. 1 (2018)

celý článek číst

Nejnovější publikace

Gregor and Šedo (Eds.): Flanelem proti válce aneb Česká prezidentská volba 2023

celý článek číst

Studentská sekce

Sledujte Studentskou sekci IIPS na Facebooku!

celý článek číst
Zavřít

Sídlo

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

Joštova 10
602 00 Brno
Česká republika

Tel./fax: +420 549 495 769
luciem (at) fss.muni.cz
http://www.iips.cz/

Fakturační adresa

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Mezinárodní politologický ústav

Joštova 10
602 00 Brno

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224