Uskutečněné projekty

Vedle každoročního Politologického sympozia a Česko-německého IIPS zrealizovalo nebo se spolupodílelo na celé řadě úspěšných projektů a akcí i v minulosti. Níže vám přinášíme výběr některých z nich.

Česko-americká cena
V letech 2006 až 2011 vyhlašoval Mezinárodní politologický ústav ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v Praze a Komisí J. W. Fulbrighta v České republice cenu pro talentované studenty. Cena byla určena pracem z oborů politologie, mezinárodních vztahů, sociologie, ekonomie nebo historie, které tématicky souvisely se Spojenými státy americkými. Soutěž byla zaměřena na univerzitní studenty všech stupňů studia a čerstvé absolventy.
 
Národní populismus v zemích Visegrádské čtyřky
Výzkumný projekt „Národní populismus v zemích Visegrádu" se snaží odhalit společné znaky a odlišnosti vnímání národního populismu v zemích Visegrádu - České republice, Polsku, Slovenské republice a Maďarsku. Projekt zkoumá období mezi lety 2005-2010, shromažďuje nejdůležitější data ze všech čtyř zemí a jako výzkumní metodu využívá ukotvenou teorii. Stěžejní otázka zní: Co na začátku 21. století znamená pojem nacionalismus ve středoevropském kontextu?
 
20 let
Ve čtvrtek 5. 11. 2009 proběhlo v Praze vyhlášení výsledků esejistické soutěže pro středoškoláky „Dvacet let svobody aneb demokracie není samozřejmost". Na vyhlášení navazovala odborná konference věnující se otázkám dvaceti let demokracie v České republice. Konference byla pořádána ve spolupráci s CEVRO Institutem, sdružením Pant a Konrad-Adenauer-Stiftung.
 
EU Headliners
Projekt EU Headliners se zaměřil na informování novinářů a studentů žurnalistiky o Evropské unii a práci členů Evropského parlamentu. Jako jediný v ČR v roce 2008 byl podpořen v rámci grantů Evropského parlamentu (DG Information). Jeho součástí byla Letní škola EP (srpen 2008) a série konferencí a pracovních snídaní v regionech (podzim 2008).
 
EP Generation
Cílem projektu bylo zvýšit povědomí české veřejnosti o roli a práci Evropského parlamentu. Tento projekt byl směřován k cílové skupině 17 - 23 let. Projekt realizovala Nadace Konráda Adenauera ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity. Projekt financoval Evropský parlament a Nadace Konráda Adenauera.
 
Kaleidoskop Evropské unie
Kaleidoskop Evropské unie byl projekt, který v období let 2007-2008 realizoval Mezinárodní politologický ústav. Projekt byl zaměřen na školení pedagogů základních škol o Evropské unii. Název projektu v sobě zahrnuje hlavní myšlenky: pestrost, rozmanitost, hravost a interaktivitu, zároveň však kompaktnost a celistvost. Primárním cílem projektu bylo inovativním a interaktivním způsobem zvýšit informovanost učitelů základních škol v oblasti problematiky EU. Naším záměrem bylo přitom nejen poskytnout pedagogům informace z dané oblasti, nýbrž je také naučit, jak s těmito znalostmi zacházet a předávat je dále zajímavou formou svým žákům.
 
Budoucnost EU
Projekt Budoucnost Evropy z hlediska zájmů České republiky definoval představu ČR o budoucnosti EU s důrazem na české předsednictví Radě ministrů v roce 2009. Projekt realizoval Mezinárodní politologický ústav za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR.
 
Studium pro praxi
Projekt "Studium pro praxi", realizovaný v letech 2006 - 2008 Mezinárodním politologickým ústavem, vznikl za podpory Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Obecným cílem tří kurzů vyučovaných v rámci projektu bylo zvýšení konkurenceschopnosti studentů na pracovním trhu prostřednictvím prakticky orientovaných kurzů.
 
Jak na EU
„Jak na EU" byla série školení, kterou uspořádal Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci se sdružením Jagello 2000 a s laskavým přispěním Úřadu vlády České republiky, Odboru pro informování o evropských záležitostech.
 
Politické strany a reprezentace zájmů
V letech 2005-2011 probíhal na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity výzkumný záměr Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích. Pod vedením profesora Petra Fialy byl vytvořen více než dvacetičlenný tým, který pracoval pod hlavičkou Institutu pro srovnávací politologický výzkum. Výzkum finančně podpořilo české ministerstvo školství.
 
Výzkum vycházel z potřeby analyzovat chování a strategie klíčových politických aktérů – stran a zájmových skupin – nejen v kontextu národních politických systémů, ale i víceúrovňového vládnutí. Právě víceúrovňová dimenze výzkumu reagující nejen na stoupající vliv Evropské unie, ale také na růst politické role regionů je v českém prostředí unikátní. Jednotliví výzkumníci se věnovali dílčím tématům, mezi něž patřila například role stran v současných demokraciích, sociální hnutí a zájmové skupiny v České republice, volby a volební systémy, analýza politiky v ČR po přistoupení k EU nebo evropeizace stran.
 
Výzkumný záměr měl řadu pozitivních efektů. Potvrdil pozici Masarykovy univerzity jako instituce, na níž se systematicky provádí špičkový politologický výzkum. Posílil také mezinárodní spolupráci brněnských politologů. To kromě zahraničních výstupů dokládá i vytvořená síť mezinárodních kontaktů brněnské politologie a spolupráce řady výzkumníků z okruhu ISPO na prestižních mezinárodních projektech. Některé výsledky souvisely bezprostředně s českou politickou praxí a překročily úzký akademický kontext. Konkrétními publikačními výstupy výzkumného záměru je řada monografií, kapitol v odborných knihách a článků v impaktovaných a recenzovaných odborných časopisech v zahraničí i v Česku. Ve spolupráci s nakladatelstvím Centrum pro studium demokracie a kultury vznikla dokonce zvláštní ediční řada „Srovnávací politologie“.
 
Výsledky výzkumného záměru se rovněž promítly do zvýšení kvality výuky na Fakultě sociálních studií v oborech bezpečnostní a strategická studia, evropská studia, mezinárodní vztahy a politologie. Došlo ke zkvalitnění výuky po obsahové stránce a doplnění nabídky předmětů o atraktivní a odborně vysoce relevantní témata, jako jsou politický marketing, evropeizace, či volební studia. Řada výzkumníků v průběhu realizace výzkumného záměru zvýšila svou kvalifikaci dokončením doktorského studia nebo úspěšným ukončením habilitačního a profesorského řízení.
 
Projekt dále přispěl k budování výzkumné infrastruktury, ať už v podobě databází volebních výsledků či časopisu Evropská volební studia. Na úspěšný výzkumný záměr intenzivně navazují současné badatelské aktivity brněnské politologie.
 
Vybrané publikované knihy:
 • Balík, Stanislav - Havlík, Vlastimil - Havlík, Vratislav - Kmeť, Jakub - Svačinová, Petra: Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010). Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2011. 
 • Císař, Ondřej: Politický aktivismus v České republice: Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008.
 • Fiala, Petr - Mareš, Miroslav - Sokol, Petr. Eurostrany. Politické strany na evropské úrovni. Brno: Barrister & Principal, 2007.
 • Havlík, Vlastimil: České politické strany a evropská integrace. Evropeizace, evropanství, euroskepticismus? Brno: Masarykova univerzita, 2009.
 • Hloušek, Vít - Kopeček, Lubomír, Origin, Ideology and Transformation of Political Parties. East-Central and Western Europe Compared. Aldershot: Ashgate, 2010 (česká verze knihy vyšla pod názvem Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě v nakladatelství Grada v roce 2010).
 • Stojarová, Věra - Emerson, Peter (eds.): Party Politics in the Western Balkans. Oxon: Routledge, 2010.
 • Strmiska, Maxmilián - Hloušek, Vít - Kopeček, Lubomír - Chytilek, Roman: Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál, 2005. 
 • Strmiska, Maxmilián - Chytilek, Roman - Šedo, Jakub - Eibl, Otto: Volební komplexy zemí V4. Studie k pojetí víceúrovňového volebního prostoru. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009.
 • Šedo, Jakub: Volební systémy postkomunistických zemí. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007.
 • Šedo, Jakub - Stojarová, Věra - Chytilek, Roman - Kopeček, Lubomír:Political Parties in Central and Eastern Europe: In Search of Consolidation. Stockholm: International IDEA, 2007.
 
Vybrané články v impaktovaných časopisech:
 • Císař, Ondřej: Externally Sponsored Contention: The Channelling of Environmental Movement Organisations in the Czech Republic after the Fall of Communism,Environmental Politics, Vol 19, No 5, 2010, pp. 736–755.
 • Císař, Ondřej - Vráblíková, Kateřina: The Europeanization of social movements in the Czech Republic: The EU and local womens groups, Communist and Post-Communist Studies, Vol 43, No 2, 2010, pp. 209-219.
 • Havlík, Vlastimil - Vykoupilová, Hana: Two dimensions of the Europeanization of election programs: The case of the Czech Republic, Communist and Post-Communist Studies, Vol 41, No 2, 2008, pp. 163-187.
 • Hloušek, Vít - Kopeček, Lubomír: Cleavages in Contemporary Czech and Slovak Politics: Between Persistence and Change, East European Politics and Societies, Vol 22, No 3, 2008, pp. 518-552.
 • Kopeček, Lubomír: Dealing with the communist past: its role in the disintegration of the Czech Civic Forum and in the emergence of the Civic Democratic Party,Communist and Post-Communist Studies, Vol 43, No 2, 2010, pp. 199 - 208.
 • Kopeček, Lubomír - Pšeja, Pavel: Czech Social Democracy and its cohabitation with the Communist Party: The story of a neglected affair, Communist and Post-Communist Studies, Vol 41, No 3, 2008, pp. 317-338.
 • Voda, Petr - Pink, Michal: Candidates in Parliamentary Elections: Analysis of the Preferential Voting in the Elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in 2006, World Political Science Review, Vol 6, No 1, 2010, pp. 104-127.
 
Vybrané uspořádané konference a workshopy

Kalendář konferencí

Mohlo by vás zajímatPolitologický časopis

Přečtěte si aktuální číslo 3/2023, ve kterém najdete 3 články a 2 recenze! (Vol. 30, No. 3)

celý článek číst

Středoevropské politické studie

Poslední číslo: Vol. 20, No. 1 (2018)

celý článek číst

Nejnovější publikace

Gregor and Šedo (Eds.): Flanelem proti válce aneb Česká prezidentská volba 2023

celý článek číst

Studentská sekce

Sledujte Studentskou sekci IIPS na Facebooku!

celý článek číst
Zavřít

Sídlo

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

Joštova 10
602 00 Brno
Česká republika

Tel./fax: +420 549 495 769
luciem (at) fss.muni.cz
http://www.iips.cz/

Fakturační adresa

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Mezinárodní politologický ústav

Joštova 10
602 00 Brno

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224