Konference Třicet let ústavního soudnictví

Srdečně Vás zveme na další ročník pravidelné ústavněprávní konference, která bude věnována připomenutí výročí třiceti let od začátku působení českého Ústavního soudu. Předními odborníky bude předneseno celkem osm referátů, které se budou týkat například smyslu, poslání a hodnotového zakotvení Ústavního soudu, jeho postavení v ústavním systému, personálnímu složení a způsobu jeho medializace. Účastníky konference budou současní a bývalí soudci, představitelé dalších právnických profesí a studenti. Z konference bude vydán sborník v nakladatelství Leges.

Pořadatelé: Katedra ústavního práva a politologie PrF MU, Mezinárodní politologický ústav MU a Konrad-Adenauer-Stiftung
Místo konání: Aula Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno

 

PROGRAM KONFERENCE (moderuje Pavel Molek, NSS a PrF MU, Brno):

8.30: Prezence účastníků konference

8.50: Zahájení

• 9.00-9.30: Michal Bobek (NSS): K čemu je Ústavní soud? Úvahy historické, srovnávací a funkční

• 9.30-10.00: Andrea Procházková (PrF UK, Praha): Ústavní soud ČR na rozcestí: kam se vydá v hodnotových otázkách?

• 10.00-10.30: diskuse

10.30-10.45: přestávka

• 10.45-11.15: Pavel Uhl (PrF UK, Praha): Ústavní soud a právo na územní samosprávu

• 11.15-11.45: Marie Zámečníková (PrF MU, Brno): Politici jako ústavní soudci ve středoevropském kontextu

• 11.45-12.15: diskuse

12.15-13.15: Oběd (formou rautu)

• 13:15-13:45: Katarína Šipulová & Alžbeta Králová (PrF MU, Brno): Meče, štíty a rytíři demokracie. Jak 30 let ústavního přezkumu formovalo vztah ÚS a Parlamentu

• 13.45-14.15: Jan Chmel (PrF UK, Praha): Význam soudcovských osobností v českém ústavním soudnictví

• 14.15-14.35: diskuse

14.35-14.50: přestávka

• 14.50-15.20: Monika Hanych (KVZ - Ministerstvo spravedlnosti): „Každý se rád vyjadřuje ke všemu možnému“: ústavní soudci, veřejné mínění a média

• 15.20-15.50: Jaroslav Benák (PrF MU, Brno): Tyhlety proporcionality – omezování základních práv v judikatuře Ústavního soudu

• 15.50-16.30: diskuse

16.30 Plánovaný závěr konference


REGISTRACE JIŽ BYLA UKONČENA. DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU. 

 

Medailonky účastníků:

Michal Bobek
Vystudoval Právnickou fakultu a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, stejně jako Diploma in English and EU Law (Univerzita v Cambridge) a Magister Juris (Univerzita v Oxfordu, St. Edmund Hall). Další dlouhodobé studijní pobyty zahrnují Université libre de Bruxelles (Belgie) a University of Queensland (Austrálie). Doktorát práv obhájil na Evropském univerzitním institutu ve Florencii. V letech 2005 až 2009 pracoval jako asistent předsedy Nejvyššího správního soudu, mezi 2008 a 2009 byl rovněž vedoucím Oddělení dokumentace a analytiky. Mezi lety 2011 a 2015 bádal a vyučoval na Institutu evropského a srovnávacího práva Právnické fakulty Univerzity v Oxfordu. V letech 2013 až 2015 byl pak profesorem College of Europe v Brugách (Belgie). V letech 2015 až 2021 pracoval jako generální advokát Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku. Jeho publikační činnost bohužel zanechala výraznou uhlíkovou stopu, a to především v právu Evropské unie, lidských právech, srovnávacím právu a v právní teorii. Průběžně učil na řadě dalších zajímavých míst v Evropě i zámoří. V současnosti je hostujícím profesorem na Institutu evropského, mezinárodního a srovnávacího práva Vídeňské univerzity.

Andrea Procházková
Je doktorandkou na PF UK specializující se na ústavní právo a politologii. Věnuje se především fungování a rozhodovací činnost Ústavního soudu ČR, její diplomová práce se zaměřovala na koncept doktríny politické otázky. V 2022 se stala zástupkyní šéfredaktora v týdeníku Respekt, ve kterém už sedmým rokem píše o české justici, politice a společnosti. Na podzim 2022 ji vyšel knižní rozhovor s Petrem Pitharem Podnik s nejistým koncem.

Pavel Uhl
Studoval právo na Univerzitě Karlově v Praze a politologii na Masarykově univerzitě v Brně. Krátce pracoval jako právník v nevládní organizaci Člověk v tísni, později se stal koncipientem a posléze i advokátem, kterým je doposud. Živí se obecnou praxí a mírně se specializuje na veřejné právo; s neziskovým sektorem spolupracuje doposud. Je členem správní rady Transparency International. Pokud mu to čas a praxe dovolí, zabývá se hraničními fenomény práva a politologie a problematikou transformace politických a právních systémů. Občas působí i jako pozorovatel volebních procesů v zahraničí v řadách misí OBSE a EU. Od roku 2020 je také učitelem na katedře ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Žije v Praze.

Katarína Šipulová
Vedoucí Ústavu pro otázky soudnictví Právnické fakulty, Masarykovy univerzity. Získala doktorát na Katedře evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a titul MSt v oboru Socio-legal research na Oxfordské univerzitě. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na soudy a soudnictví, lidská práva a právo EU, výkon rozhodnutí nadnárodních soudů, neformální justiční instituce a tranzitivní spravedlnost. Katarína působila jako vedoucí zahraničního oddělení Nejvyššího soudu. Je členkou společnosti Oxford Global Society a také Výboru pro základní práva a diskriminaci Rady vlády ČR pro lidská práva. Masarykovu univerzitu reprezentuje v řídícím výboru Stálé skupiny ECPR "Law and Courts". V nedávné době publikovala v časopisech Regulation & Governance, Europe-Asia Studies, German Law Journal, nebo International Journal of Comparative Law.

Alžbeta Králová
Působí jako odborná asistentka na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity a jako právnička Kanceláře veřejného ochránce práv. Její publikační aktivita se zaměřuje především na otázky azylového a migračního práva (s důrazem na právo na spravedlivý proces) a na otázky soudnictví. Publikovala např. v Central European Public Administration Review, či v Časopise pro právní vědu a praxi. Autorsky se dále podílela např. na monografii Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost.

Marie Zámečníková
Je odbornou asistentkou na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Věnuje se zejména otázkám zákonodárství, jeho aktuálním problémům a komparačním otázkám, především se zaměřením na německy mluvící země. Vedle toho působí také jako advokátka v česko-německé advokátní kanceláři.

Jan Chmel
Působí jako odborný asistent na Právnické fakultě UK a vyučuje mj. teorii práva, politologii či profesní etiku. V rámci vědecké činnosti se zaměřuje především na oblast ústavního soudnictví. Vedle toho pracuje jako soudce Obvodního soudu pro Prahu 4.

Monika Hanych
Právnička se zaměřením na lidská práva, mediální právo a nové technologie. Lektorka rétoriky pro právníky. Vyučuje a bádá na Masarykově univerzitě. Pracovala například v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva nebo v Kanceláři veřejné ochránkyně práv. Vede českou delegaci ve výboru Rady Evropy pro umělou inteligenci a lidská práva

Jaroslav Benák
Působí jako odborný asistent Katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity a asistent soudkyně Ústavního soudu. Vystudoval právo (Mgr. 2010, Ph.D. 2015), ekonomii (Bc. 2012, Ing. 2017) a teologii (Bc. 2023). Ve svých odborných aktivitách se soustředí primárně na problematiku ústavního soudnictví, základních práv a vztahu práva a náboženství.

30listopadu 2023

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Joštova 10Konference Třicet let ústavního soudnictví

Informace ke konferenciPolitologický časopis

Přečtěte si aktuální číslo 2/2023, ve kterém najdete 4 články a 1 recenzi! (Vol. 30, No. 2)

celý článek číst

Středoevropské politické studie

Poslední číslo: Vol. 20, No. 1 (2018)

celý článek číst

Nejnovější publikace

Gregor and Šedo (Eds.): Flanelem proti válce aneb Česká prezidentská volba 2023

celý článek číst

Studentská sekce

Sledujte Studentskou sekci IIPS na Facebooku!

celý článek číst
Zavřít

Sídlo

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

Joštova 10
602 00 Brno
Česká republika

Tel./fax: +420 549 495 769
luciem (at) fss.muni.cz
http://www.iips.cz/

Fakturační adresa

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Mezinárodní politologický ústav

Joštova 10
602 00 Brno

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224