prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Vystudoval historii a politologii na Filosofické fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (1995-2000). V letech 2000-2003 absolvoval doktorské studium politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU). V roce 2015 byl jmenován profesorem v oboru politologie. Na Mezinárodním politologickém ústavu FSS MU působí od roku 2012 (předtím v letech 2002-2007). Zároveň působí na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU. Odborně se zaměřuje na problematiku komparativní politologie, zejména na srovnávání politických a stranických systémů evropských zemí, na výzkum soudobých dějin a na problematiku utváření a vývoje moderní masové politiky ve střední Evropě. Pedagogicky se zaměřuje na komparativní politologii a soudobé evropské politické dějiny.

Je autorem řady článků v odborných časopisech a sbornících, editorem řady publikací, autorem monografie Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, politické strany a stranické systémy v Rakousku, 1860-2006 (Brno 2008) a spoluautorem monografií Party Systems in East Central Europe (s L. Cabadou a P. Jurkem, Lanham 2014), Politické systémy (s L. Kopečkem a J. Šedem, Brno 2011), Origin, Ideology and Transformation of Political Parties. East-Central and Western Europe Compared (s L. Kopečkem, Aldershot 2010), Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů (s M. Strmiskou, L. Kopečkem a R. Chytilkem, Praha 2005), Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě (s L. Kopečkem, Brno 2004) a Politický systém českých zemí 1848-1989 (se S. Balíkem, J. Holzerem a J. Šedem, Brno 2003).

 

Životopis, publikace

Zavřít

Sídlo

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

Joštova 10
602 00 Brno
Česká republika

Tel./fax: +420 549 495 769
luciem (at) fss.muni.cz
http://www.iips.cz/

Fakturační adresa

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Mezinárodní politologický ústav

Joštova 10
602 00 Brno

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224