Mgr. et Mgr. Petr Voda, Ph.D.

Je odborným asistentem Mezinárodního politologického ústavu a Katedry politologie FSS MU. Vystudoval doktorské programy politologie na Fakultě sociálních studií a geografie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

Odborně se zaměřuje především na komunální politiku, politickou reprezentaci, volební chování a volební geografii. Je autorem monografie „Jaká je role postkomunismu? Volební geografie České a Rakouské republiky v letech 1990-2013“ a spoluautorem několika dalších věnovaných volbám a volební geografii v ČR a na Slovensku. Dále publikoval řadu studií věnujících se lokální politice, volební geografii a volebnímu chování, např. v Political Geography, Urban Affairs Review, Government Information Quorterly nebo Communist and Post-Communist Studies. Podílel se na řešení několika výzkumů podpořených grantem GAČR (Biografické aspekty politiky, Distributivní politika, Radikalizace politiky ve střední Evropě, Kvalita demokracie).


Další pracovníci ze stejného oddělení

Zavřít

Sídlo

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

Joštova 10
602 00 Brno
Česká republika

Tel./fax: +420 549 495 769
luciem (at) fss.muni.cz
http://www.iips.cz/

Fakturační adresa

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Mezinárodní politologický ústav

Joštova 10
602 00 Brno

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224