Mgr. Michal Pink, Ph.D.

Absolvent postgraduálního (2008), magisterského cyklu politologie (2003) a bakalářského cyklu politologie-sociologie (2000) na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU).

Po odborné stránce se věnuje především prostorové analýze voleb v rámci víceúrovňového politického systému, druhořadým volbám a také francouzskému politickému a stranickému systému. Mimo to vede v rámci projektu Politologie pro praxi kurzy pojednávající o rétorice a managementu veřejné sféry. Své poznatky pravidelně konfrontuje na stránkách odborných periodik, odborných seminářů v rámci výuky na FSS MU a při zahraničních přednáškách.

 

Životopis, publikace


Další pracovníci ze stejného oddělení

Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

akademický výzkumný pracovník
eibl@fss.muni.cz

PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

akademický výzkumný pracovník
psuchy@fss.muni.cz

Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

akademický výzkumný pracovník
jsedo@mail.muni.cz

Zavřít

Sídlo

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

Joštova 10
602 00 Brno
Česká republika

Tel./fax: +420 549 495 769
luciem (at) fss.muni.cz
http://www.iips.cz/

Fakturační adresa

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Mezinárodní politologický ústav

Joštova 10
602 00 Brno

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224