Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Vystudoval politologii (dizertační práce na téma issues v české politice) na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde působí jako odborný asistent.

Zde vyučuje kurzy s tematikou politické komunikace a politického marketingu. Do těchto oblastí také soustředí svůj badatelský zájem. V rámci Mezinárodního politologického ústavu zkoumá zejména politické značky, jejich obsahy a procesy, kterými jsou utvářeny a udržovány, umisťování politických témat v politickém prostoru a komunikační a marketingové strategie politických stran v rámci předvolebního období i mimo ně. Je autorem řady odborných článků a kapitol v kolektivních monografiích. V nedávní době společně s Miloše Gregorem editoval knihu Thirty Years of Political Campaigning in Central and Eastern Europe. V současnosti je také členem mezinárodního výzkumného týmu, který v rámci projektu „MAD: Migrants. Analysis of media discourse on migrants in Poland, Great Britain, Ukraine, Albania and the Czech Republic” zkoumá diskurzy, jak jsou v médiích zobrazováni migranti a migrační krize.

 

Publikace


Další pracovníci ze stejného oddělení

Zavřít

Sídlo

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

Joštova 10
602 00 Brno
Česká republika

Tel./fax: +420 549 495 769
luciem (at) fss.muni.cz
http://www.iips.cz/

Fakturační adresa

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Mezinárodní politologický ústav

Joštova 10
602 00 Brno

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224