Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Petra Kuchyňková působí jako odborná pracovnice v Mezinárodním politologickém ústavu Masarykovy univerzity a současně vyučuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU. Vystudovala obory Politologie (bakalářský studijní program) a Mezinárodní vztahy a evropská studia (bakalářský, magisterský a v oboru Mezinárodní vztahy též doktorský studijní program) na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU. V minulosti pracovala též jako analytička v Centru pro studium demokracie a kultury a jako asistentka při Evropském parlamentu (pozice local assistant).

Petra se odborně zaměřuje na problematiku historie a současných problémů evropské integrace, na problematiku společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, vztahy EU-Rusko a program Východního partnerství. Publikovala a přednášela také na témata české zahraniční politiky se zaměřením na vztahy ČR-Rusko a státy východní Evropy (post-sovětský prostor), společné zemědělské politiky EU, ČR ve vztahu k EU a témata spojená s problematikou substátních aktérů, zejména měst, a jejich interakce v procesu multi-level governance. Byla řešitelkou a spoluřešitelkou řady projektů podpořených např. Technologickou agenturou ČR (např. Kraje a města 2.0 – zefektivnění role regionů a municipalit v rozhodovacím procesu EU), Grantovou agenturou Masarykovy univerzity (Rusko v kategoriích přítel – nepřítel. Česká reflexe), Mezinárodním visegrádským fondem (Experience-sharing of V4 countries to promote media professionalism in reporting Georgia’s European integration) či Ministerstvem zahraničních věcí ČR (např. Ruské aktivity v zemích vyvážejících zkapalněný zemní plyn). Publikovala řadu odborných článků (např. The Conduct of Gazprom in Central and Eastern Europe: A Tool of the Kremlin, or Just an Adaptable Player?; spolu s M. Jiruškem, East European Politics and Societies, 2018), je spoluautorkou několika monografií: např. Czech Security Dilemma: Russia as a Friend or Enemy? (s J. Holzerem et al., Palgrave Macmillan, 2020), Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace (s H. Koďouskovou, M. Jiruškem a A. Leshchenko, Masarykova univerzita, 2014), Postlisabonské procesy v Evropské unii (s M. Pitrovou et al., Masarykova univerzita, 2014).


Další pracovníci ze stejného oddělení

Zavřít

Sídlo

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

Joštova 10
602 00 Brno
Česká republika

Tel./fax: +420 549 495 769
luciem (at) fss.muni.cz
http://www.iips.cz/

Fakturační adresa

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Mezinárodní politologický ústav

Joštova 10
602 00 Brno

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224