Mgr. et Mgr. Petr Voda, Ph.D.

Je odborným pracovníkem Mezinárodního politologického ústavu a Katedry politologie FSS MU. Vystudoval doktorské programy politologie na Fakultě sociálních studií a geografie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

Odborně se zaměřuje především na volební chování, volební geografii, komunální politiku a využití kvantitativních metod. Je autorem monografie „Jaká je role postkomunismu? Volební geografie České a Rakouské republiky v letech 1990-2013“ a spoluautorem několika dalších věnovaných volbám a volební geografii v ČR a na Slovensku. Dále publikoval řadu studií věnujících se lokální politice, volební geografii a volebnímu chování, např. v Political Geography, Communist and Post-Communist Studies nebo Sociológii - Slovak Sociological Review. Podílí se na řešení výzkumů podpořených grantem GAČR (Radikalizace politiky ve střední Evropě v době krizí, Kvalita demokracie: Česká republika v komparativní perspektivě).

 

Publikace


Další pracovníci ze stejného oddělení

Zavřít

Sídlo

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

Joštova 10
602 00 Brno
Česká republika

Tel./fax: +420 549 495 769
luciem (at) fss.muni.cz
http://www.iips.cz/

Fakturační adresa

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Mezinárodní politologický ústav

Joštova 10
602 00 Brno

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224