Mgr. Lenka Hrbková, Ph.D.

Lenka Hrbková je odbornou asistentkou Mezinárodního politologického ústavu a Katedry politologie FSS MU. Doktorát v oboru politologie získala v roce 2016, za dizertaci Effects of Affective Source Cues on Policy Attitudes: An Experimental Study obdržela Cenu rektora Masarykovy univerzity.

Odborně se zabývá výzkumem politických postojů a politického chování. Zajímá se o témata související s politickou psychologií a o význam genderu v politice. Akademický rok 2018/2019 strávila jako stipendistka programu Fulbright Scholar na Northwestern University, kde se věnovala především experimentálním metodám. Participuje na řešení několika výzkumných projektů podpořených Grantovou agenturou ČR, například Politická polarizace v České republice: Případ vícestranického systému (GA19-24724S); Biography and the Performance of Politicians in the Czech Republic and Slovakia (GA18-15700S). Je členkou Výboru pro rovné zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích Rady vlády ČR.

 

Publikace


Další pracovníci ze stejného oddělení

Zavřít

Sídlo

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

Joštova 10
602 00 Brno
Česká republika

Tel./fax: +420 549 495 769
luciem (at) fss.muni.cz
http://www.iips.cz/

Fakturační adresa

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Mezinárodní politologický ústav

Joštova 10
602 00 Brno

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224