prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Vystudoval politologii a historii na FF MU. V 2020 byl jmenován profesorem v oboru politologie.

Absolvoval zahraniční kurzy „1st Security Policy and Defense Management Course“ (Center for Defense Studies in Aberdeen and Center for European Security Studies in Groningen) a „Leaders for the 21st Century Course 99-2“ (George C. Marshall European Center for Security Studies). V roce 2009 se zúčastnil U. S. Winter Institute on U.S. National Security (University of Delaware, Newark, USA).

Specializuje se na dějiny mezinárodní politiky, historii ozbrojených konfliktů, mezinárodní bezpečnostní organizace, bezpečnostní politiku Německa a České republiky a na civilně-vojenské vztahy.

Je autorem nebo spoluautorem pěti monografií, několika desítek odborných článků a studií doma i v zahraničí, včetně řady studií publikovaných v časopisech indexovaných ve WoS a SCOPUS a desítek populárně-naučných a publicistických textů.

V letech 2006-2010 se podílel jako člen řešitelského týmu na řešení mezinárodního projektu „The Image of the Democratic Soldier in European Comparison“ na PRIF v Německu. Dále byl hlavním řešitelem grantových projektů GA ČR (Adaptace NATO, Ozbrojené konflikty v mezinárodních vztazích po skončení studené války) a GA AV ČR (Civilní řízení a demokratická kontrola AČR). V letech 2017-2019 řešil projekt GA ČR „Německo a vojenské operace out-of-area: civilní mocnost, obchodní stát nebo mocnost středního řádu.

V současnosti jako hlavní řešitel a manažer řeší a řídí grant MV „Metodika predikce, včasného varování a prevence hrozeb plynoucích z regionálních ozbrojených konfliktů pro vnitřní bezpečnost ČR“. Tento projekt bude ukončen v roce 2020.

Dlouhodobě se podílí na projektech specifického výzkumu řešených na pracovišti. Jako školitel přivedl k úspěšné obhajobě disertační práce 14 doktorandů.

V letech 2010 a 2011 byl členem odborného týmu ministra obrany pro zpracování Bílé knihy o obraně České republiky 2011.

Od listopadu 2019 Zdeně Kříž vede Katedru mezinárodních vztahů a evropských studií na FSS Masarykovy univerzity.


Další pracovníci ze stejného oddělení

Zavřít

Sídlo

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

Joštova 10
602 00 Brno
Česká republika

Tel./fax: +420 549 495 769
luciem (at) fss.muni.cz
http://www.iips.cz/

Fakturační adresa

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Mezinárodní politologický ústav

Joštova 10
602 00 Brno

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224