doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Vystudoval politologii a historii na FF MU. V prosinci 2006 se habilitoval v oboru politologie. Habilitační práci zpracoval na téma „Konec Německa jako civilní mocnosti? Německé vojenské operace v zahraničí za vlád rudo-zelené koalice v letech 1998 – 2005“. Absolvoval zahraniční kurzy „1st Security Policy and Defense Management Course“ (Center for Defense Studies in Aberdeen and Center for European Security Studies in Groningen) a „Leaders for the 21st Century Course 99-2“ (George C. Marshall European Center for Security Studies). V roce 2009 se zúčastnil U. S. Winter Institute on U.S. National Security (University of Delaware, Newark, USA). Specializuje se na dějiny mezinárodních vztahů, mezinárodní bezpečnostní organizace, bezpečnostní politiku Německa a České republiky, civilní řízení a demokratickou kontrolu armády a na historii válečných konfliktů.

Je autorem nebo spoluautorem pěti monografií, více než čtyřiceti odborných článků a studií doma i v zahraničí, včetně pěti studií publikovaných v časopisech indexovaných ve WoS a čtyřech v databázi SCOPUS, desítek populárně-naučných a publicistických textů. V letech 2006-2010 se podílel jako člen řešitelského týmu na řešení mezinárodního projektu „The Image of the Democratic Soldier in European Comparison“ na PRIF v Německu. Dále je hlavním řešitelem grantových projektů GA ČR (Adaptace NATO, Ozbrojené konflikty v mezinárodních vztazích po skončení studené války) a GA AV ČR (Civilní řízení a demokratická kontrola AČR). V současnosti pracuje jako hlavní řešitel grantu GA ČR „Německo a vojenské operace out-of-area: civilní mocnost, obchodní stát nebo mocnost středního řádu?“, který bude ukončen v roce 2019. Zároveň jako hlavní řešitel a manažer řeší a řídí grant MV „Metodika predikce, včasného varování a prevence hrozeb plynoucích z regionálních ozbrojených konfliktů pro vnitřní bezpečnost ČR“. Tento projekt bude ukončen v roce 2020. Dlouhodobě se podílí na projektech specifického výzkumu řešených na pracovišti. Jako školitel přivedl k úspěšné obhajobě disertační práce osm doktorandů. V letech 2010 a 2011 byl členem odborného týmu ministra obrany pro zpracování Bílé knihy o obraně České republiky 2011.


Další pracovníci ze stejného oddělení

Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

akademický výzkumný pracovník
eibl@fss.muni.cz

PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

akademický výzkumný pracovník
psuchy@fss.muni.cz

Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

akademický výzkumný pracovník
jsedo@mail.muni.cz

Zavřít

Sídlo

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

Joštova 10
602 00 Brno
Česká republika

Tel./fax: +420 549 495 769
luciem (at) fss.muni.cz
http://www.iips.cz/

Fakturační adresa

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Mezinárodní politologický ústav

Joštova 10
602 00 Brno

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224