O ústavu

Mezinárodní politologický ústav působí v rámci Masarykovy univerzity od roku 1990. Ve své současné podobě je Ústav výsledkem integrace dvou výzkumných pracovišť – Mezinárodního politologického ústavu a Institutu pro srovnávací politologický výzkum. První z nich působil do roku 2012 jako univerzitní pracoviště zkoumající současnou českou a evropskou politiku, ekonomiku a společnost. Mezinárodní charakter získal díky spolupráci zakladatelů z České republiky a zahraničních partnerů ze Spojených států amerických a Nizozemí. Druhý předchůdce byl mezi lety 2005 - 2011 výzkumným pracovištěm Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity zabývajícím se komparativní politologií. Mezinárodní politologický ústav působí dnes jako jeden z výzkumných institutů Fakulty sociálních studií.

Mezinárodní politologický ústav tak navazuje na dlouholetou tradici politologického bádání na Masarykově univerzitě. Svou činností přispívá ke kultivaci a rozvoji politologie, mezinárodních vztahů a evropských studií a k jejich zpřístupnění odborné a širší zainteresované veřejnosti. Ústav se aktivně podílí na formování těchto oborů tím, že iniciuje a realizuje vlastní výzkumné projekty, pravidelně zveřejňuje výsledky svého výzkumu v periodických i neperiodických publikacích, koordinuje a organizuje konání odborných konferencí, seminářů a přednášek na aktuální společenská témata.

Badatelské aktivity Ústavu se teritoriálně koncentrují zejména na Českou republiku a Evropu. Konkrétně je vědecká aktivita ústavu profilována ve čtyřech výzkumných směrech: demokracie a demokratizace, evropská politika, mezinárodní bezpečnost a volební studia. Tato kombinace směrů výzkumu integrovala badatelské kapacity všech významných brněnských politologických pracovišť. Vytvořil se tím jedinečný prostor ke komplexnímu politologickému výzkumu a uchopení aktuálních politických fenoménů. Mezinárodní ukotvení výzkumu je garantováno intenzivní spoluprací se zahraničními partnery zejména z Německa, Polska, Slovenska, Velké Británie nebo Nizozemí.

Kalendář konferencí

Mohlo by vás zajímatPolitologický časopis

Přečtěte si aktuální číslo 3/2019, ve kterém najdete 4 články a 2 recenze! (Vol. 26, No. 3)

celý článek číst

Středoevropské politické studie

Aktuální číslo: Vol. 20, No. 1 (2018)

celý článek číst

Nejnovější publikace

Otto Eibl, Miloš Gregor a kolektiv: Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017 (CDK 2019).

celý článek číst

Studentská sekce

Studentská konference již 15. března 2018. Více info a registrace zde!

celý článek číst
Zavřít

Sídlo

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

Joštova 10
602 00 Brno
Česká republika

Tel./fax: +420 549 495 769
luciem (at) fss.muni.cz
http://www.iips.cz/

Fakturační adresa

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Mezinárodní politologický ústav

Joštova 10
602 00 Brno

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224