Výzva k zasílání příspěvků: Zvláštní vydání Politologického časopisu

5.1.2021/ Politologický časopis/Czech Journal of Political Science vyhlašuje výzvu k zasílání textů do připravovaného zvláštního vydání s názvem „Foreign and Energy Policies of the European Union: Challenges in the Time of Growing Geopolitical Struggle Between the East and the West”. Toto zvláštní číslo se zaměří na zahraniční a energetickou politiku Evropské unie (EU), zejména pak ve vztahu k Rusku a Spojeným státům americkým. V obecné rovině si klade za cíl přispět do odborné diskuse příspěvky na téma roli energetiky v geopolitickém uvažování.

Vydání se zaměří na následující témata:
1) Energetická a zahraniční politika EU ve vztahu k Rusku a USA
2) Externí dimenze energetické politiky EU s ohledem na energetické zásobování z Ruska a USA – právní a politické aspekty
3) Geopolitická reflexe sektoru zemního plynu, jaderné energetiky a energetické infrastruktury EU
4) Případové studie související s výše zmíněnými tématy

Zasílané příspěvky by se měly zabývat zejména (nikoli však výhradně) následujícími otázkami:
1) Jak energetická a zahraniční politika v rámci EU reflektuje vztahy s Ruskem a Spojenými státy?
2) Jak jsou spory ohledně dodávek energetických komodit z Ruska reflektovány legislativou EU a jak tento legislativní rámec formuje obchodní strategii ruských firem?
3) Jaké jsou dopady aktivit ruských a amerických energetických společností na země EU?

Termín pro zasílání abstraktů (250 – 300 slov) je 14. únor 2021 (23:59).

Předpokládaná publikace zvláštního čísla je první čtvrtletí 2022.

Příspěvky zasílejte na e-mailové adresy editorů čísla, kterými jsou:
Martin Jirušek, Ph.D. (FSS MU): jirusek.martin@mail.muni.cz
Jack Sharples Ph.D. (Oxford Institute for Energy Studies, UK): jack.sharples@oxfordenergy.org

Více informací naleznete zde.

Výzva k zasílání příspěvků: Zvláštní vydání Politologického časopisu


Politologický časopis

Přečtěte si aktuální číslo 2/2023, ve kterém najdete 4 články a 1 recenzi! (Vol. 30, No. 2)

celý článek číst

Středoevropské politické studie

Poslední číslo: Vol. 20, No. 1 (2018)

celý článek číst

Nejnovější publikace

Gregor and Šedo (Eds.): Flanelem proti válce aneb Česká prezidentská volba 2023

celý článek číst

Studentská sekce

Sledujte Studentskou sekci IIPS na Facebooku!

celý článek číst
Zavřít

Sídlo

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

Joštova 10
602 00 Brno
Česká republika

Tel./fax: +420 549 495 769
luciem (at) fss.muni.cz
http://www.iips.cz/

Fakturační adresa

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Mezinárodní politologický ústav

Joštova 10
602 00 Brno

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224