Přečtěte si více o IIPS:

Mezinárodní politologický ústav působí v rámci Masarykovy univerzity od roku 1990. Ve své současné podobě je Ústav výsledkem integrace dvou výzkumných pracovišť – Mezinárodního politologického ústavu a Institutu pro srovnávací politologický výzkum. První z nich působil do roku 2012 jako univerzitní pracoviště zkoumající současnou českou a evropskou politiku, ekonomiku a společnost. Mezinárodní charakter získal díky spolupráci zakladatelů z České republiky a zahraničních partnerů ze Spojených států amerických a Nizozemí. Druhý předchůdce byl mezi lety 2005 - 2011 výzkumným pracovištěm Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity zabývajícím se komparativní politologií. Mezinárodní politologický ústav působí dnes jako jeden z výzkumných institutů Fakulty sociálních studií.

Mezinárodní politologický ústav tak navazuje na dlouholetou tradici politologického bádání na Masarykově univerzitě. Svou činností přispívá ke kultivaci a rozvoji politologie, mezinárodních vztahů a evropských studií a k jejich zpřístupnění odborné a širší zainteresované veřejnosti. Ústav se aktivně podílí na formování těchto oborů tím, že iniciuje a realizuje vlastní výzkumné projekty, pravidelně zveřejňuje výsledky svého výzkumu v periodických i neperiodických publikacích, koordinuje a organizuje konání odborných konferencí, seminářů a přednášek na aktuální společenská témata.

Badatelské aktivity Ústavu se teritoriálně koncentrují zejména na Českou republiku a Evropu. Konkrétně je vědecká aktivita ústavu profilována ve čtyřech výzkumných směrech: demokracie a demokratizace, evropská politika, mezinárodní bezpečnost a volební studia. Tato kombinace směrů výzkumu integrovala badatelské kapacity všech významných brněnských politologických pracovišť. Vytvořil se tím jedinečný prostor ke komplexnímu politologickému výzkumu a uchopení aktuálních politických fenoménů. Mezinárodní ukotvení výzkumu je garantováno intenzivní spoluprací se zahraničními partnery zejména z Německa, Polska, Slovenska, Velké Británie nebo Nizozemí.

Přečtěte si více o IIPS:

Jirušek a Vlček o ekonomické a energetické tranzici v Pobaltí

13.10.2020/ Martin Jirušek a Tomáš Vlček přispěli kapitolou do nové knihy s názvem "From Economic to Energy Transition: Three Decades of Transitions in…

celý článek
Jirušek a Vlček o ekonomické a energetické tranzici v Pobaltí
číst

Jirušek na Central Europe Energy Conference

6.10.2020/ Martin Jirušek přednesl příspěvek na konferenci Central European Energy Conference, jejíž další ročník pořádala Slovak Foreign Policy Association…

celý článek
Jirušek na Central Europe Energy Conference
číst


Politologický časopis

Přečtěte si aktuální číslo 2/2020, ve kterém najdete 6 článků a 2 recenze! (Vol. 27, No. 2)

celý článek číst

Středoevropské politické studie

Aktuální číslo: Vol. 20, No. 1 (2018)

celý článek číst

Nejnovější publikace

Otto Eibl, Miloš Gregor (Eds.): Thirty Years of Political Campaigning in Central and Eastern Europe (Palgrave Macmillan 2019).

celý článek číst

Studentská sekce

Sledujte Studentskou sekci IIPS na Facebooku!

celý článek číst
Zavřít

Sídlo

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

Joštova 10
602 00 Brno
Česká republika

Tel./fax: +420 549 495 769
luciem (at) fss.muni.cz
http://www.iips.cz/

Fakturační adresa

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Mezinárodní politologický ústav

Joštova 10
602 00 Brno

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224